VELKOMMEN

Føler du at du står fast i gamle mønstre?

Føler du at du har noe som hindrer deg i å nå dine mål?

Har du utfordringer med helsa?

DIN HELSE ER VIKTIG

Healing kan fremme en bedre flyt, og løsne blokkeringer i kroppens energisystem. Dette kan øke kroppens egen naturlige helbrednings-prosess, og gi mer energi, virke forebyggende og hjelpe med avspenningMedlemmer av 

COVID 19

Vi følger smittevernsreglene til FHI, desinfiserer alle overflater og bruker munnbind under behandling 


EtikkVi følger Det Norske Healerforbundet's etiske regler.


 • Drive sin virksomhet på en faglig og forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp.
 • Kun gi behandling på forespørsel fra klienter eller dennes foresatte.
 • Informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling.
 • Ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse.
 • Formidle respekt for klientens valg mht. andre behandlingsmetoder og terapeuter.
 • Ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling.
 • Vise respekt for klientens trossystem.
 • Ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet.
 • Sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive healingvirksomhet.
 • Opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorar og pengegaver.
 • Kun gi behandling på forespørsel fra klienter eller dennes foresatte.
 • På forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidspunkt og kostnader.
 • Ikke opptre på en måte som setter Det Norske Healerforbundet eller healere som gruppe i vanry.